Sang Nguyen's feed

Stop Abuse Stringly Typed and Type Assertion

 • MEDIUM
 • TYPESCRIPT
 • JAVASCRIPT
Published at 2023 Dec 18

Gửi chính mình

 • SPIDERUM
 • VIETNAMESE
 • THINKING
Published at 2023 Oct 16

Uống bia mặc vest

 • NGOCTRONGDA
 • VIETNAMESE
 • THINKING
Published at 2023 Oct 01

Câu chuyện về thanh niên người Thượng

 • SPIDERUM
 • VIETNAMESE
 • THINKING
Published at 2023 Sep 08

Cốm nổ và tuổi thơ miền sông nước

 • VIETALES
 • CULTURE
 • VIETNAMESE
Published at 2023 Aug 16

Pama diary – Bài rap về gia đình mà tôi thích nhất

 • SPIDERUM
 • VIETNAMESE
 • MUSIC
Published at 2023 Jul 25

Setup Storybook for the Quasar project (Vite, Pinia, Vue I18n)

 • MEDIUM
 • VUE
 • JAVASCRIPT
Published at 2023 Jul 25

Tôi đi lùng sục nhà của một vlogger

 • SPIDERUM
 • VIETNAMESE
 • TECH
Published at 2023 Jul 12

Seven Useful GIT Commands That You May Miss

 • MEDIUM
 • GIT
Published at 2023 Jun 30

[Dịch bừa] Tôi đã tìm được vợ trên trang chia sẻ code như thế nào?

 • SPIDERUM
 • VIETNAMESE
 • TRANSLATE
Published at 2023 Jun 19

Please, Respect The Guy Who Will Review Your Pull Request

 • MEDIUM
 • GIT
 • THINKING
Published at 2023 May 30

Dự Án Phượng Hoàng, cuốn sách làm tôi cười bò mỗi khi đi làm

 • SPIDERUM
 • VIETNAMESE
 • BOOK
Published at 2023 May 07

Như một mã nguồn, đập đi viết lại hàng vạn lần

 • SPIDERUM
 • VIETNAMESE
 • THINKING
Published at 2023 May 03

Some Ways to Handle Broken Images

 • MEDIUM
 • CSS
 • JAVASCRIPT
Published at 2023 Apr 26

Something You May Miss When Working With Vue i18n

 • MEDIUM
 • VUE
 • JAVASCRIPT
Published at 2023 Mar 22

Some Frontend Tricks That Makes The User Scrolling Experience Be Better

 • MEDIUM
 • CSS
 • JAVASCRIPT
Published at 2023 Mar 07

Julie & Julia, câu chuyện của những nhà sáng tạo nội dung

 • SPIDERUM
 • VIETNAMESE
 • MOVIE
Published at 2023 Feb 03

Vài giọt mưa xuân

 • SPIDERUM
 • VIETNAMESE
 • THINKING
Published at 2023 Jan 09

Here's What I Learned When I Built a Chrome Extension for Medium

 • MEDIUM
 • CHROME
 • JAVASCRIPT
Published at 2022 Dec 14

[Dịch bừa] Mười năm làm lập trình của tôi - Lôi Quân

 • SPIDERUM
 • VIETNAMESE
 • TRANSLATE
 • TECH
Published at 2022 Nov 29

The Chrome Extension Which Makes Your Reading Medium Experience Better

 • MEDIUM
 • CHROME
Published at 2022 Nov 27

Dự án thất bại hoặc khó khăn vì có quá nhiều người giỏi?

 • LINKEDIN
 • VIETNAMESE
 • THINKING
Published at 2022 Nov 06

Chỉ là vài dòng tôi viết ở vài nơi

 • SPIDERUM
 • VIETNAMESE
 • THINKING
Published at 2022 Oct 31

Make Your First Vite Plugin

 • MEDIUM
 • VITE
 • JAVASCRIPT
Published at 2022 Oct 31

Yêu làng kiểu Danzo

 • SPIDERUM
 • VIETNAMESE
 • THINKING
Published at 2022 Oct 10

Implement the PubSub Pattern in Vue.js

 • MEDIUM
 • VUE
 • JAVASCRIPT
Published at 2022 Oct 10

Tôi tìm xem ai đã downvote bài viết của mình

 • SPIDERUM
 • VIETNAMESE
 • TECH
Published at 2022 Sep 29

[Dịch bừa] Hành trình bốn năm của một lập trình viên frontend

 • SPIDERUM
 • VIETNAMESE
 • TECH
 • TRANSLATE
Published at 2022 Sep 09

Một vài cách khác để trả ít tiền hơn cho nhân viên của bạn

 • SPIDERUM
 • VIETNAMESE
 • THINKING
Published at 2022 Sep 02

Make Some Background Hover Effects Using Only CSS

 • MEDIUM
 • CSS
Published at 2022 Aug 25

Chú ba và Sài Gòn những ngày xưa cũ

 • NGOCTRONGDA
 • VIETNAMESE
 • MUSIC
Published at 2022 Aug 16

Những ngày đầu kiếm cơm của tôi, một "nhân viên loại một"

 • SPIDERUM
 • VIETNAMESE
 • THINKING
Published at 2022 Aug 14

Bắn bỏ ngay cái loại nhân viên này!

 • SPIDERUM
 • VIETNAMESE
 • THINKING
Published at 2022 Aug 05

Let's play around with the Deep Copy

 • MEDIUM
 • JAVASCRIPT
Published at 2022 Jul 28

Cách để kiếm cơm và tồn tại trong công sở khi chuyên môn yếu kém

 • SPIDERUM
 • VIETNAMESE
 • THINKING
Published at 2022 Jul 14

How to Work With "Selection" & "Cursor"

 • MEDIUM
 • JAVASCRIPT
Published at 2022 Jul 14

Astralis vẻ đẹp của chiến thuật

 • HIEPSIBAOTAP
 • VIETNAMESE
 • GAME
Published at 2022 Jun 30

Làm ứng dụng Bum De Guys cho Spiderum

 • SPIDERUM
 • VIETNAMESE
 • TECH
Published at 2022 Jun 29

Mưa Sài Gòn tháng sáu

 • NGOCTRONGDA
 • VIETNAMESE
 • FOOD
Published at 2022 Jun 22

Mùng năm, tháng năm, đi chợ Thiếc

 • NGOCTRONGDA
 • VIETNAMESE
 • FOOD
Published at 2022 Jun 03

Publish your Vue.js Custom Hooks as an NPM Package

 • MEDIUM
 • JAVASCRIPT
 • VUE
Published at 2022 May 30

More than 80 JavaScript Libraries that Make Your Job Easier

 • MEDIUM
 • JAVASCRIPT
Published at 2022 May 25

Deploy Source Code to GitHub Pages with zx.js

 • MEDIUM
 • JAVASCRIPT
Published at 2022 May 16

Cách để trả ít tiền hơn cho nhân viên của bạn

 • SPIDERUM
 • VIETNAMESE
 • THINKING
Published at 2022 May 08

Back to Vue 2 to Quickly Master Vue 3

 • MEDIUM
 • VUE
 • JAVASCRIPT
Published at 2022 Apr 28

Some quotes from my friends

 • MEDIUM
 • THINKING
Published at 2022 Jan 19

Handle Refresh Tokens with Axios

 • MEDIUM
 • JAVASCRIPT
Published at 2021 Dec 30

If you have nothing to write, let try with Today I Learned

 • MEDIUM
 • THINKING
Published at 2021 Dec 22

My journey with Code Editor

 • MEDIUM
 • TECH
 • JAVASCRIPT
Published at 2021 Dec 19

Make some GIT alias

 • MEDIUM
 • GIT
Published at 2021 Dec 19

Write a first Gutenberg block

 • MEDIUM
 • JAVASCRIPT
 • REACT
 • WORDPRESS
Published at 2021 Dec 12

Don't Pick a Job. Pick a Culture

 • MEDIUM
 • THINKING
Published at 2021 Dec 04

Some quotes about small steps

 • MEDIUM
 • THINKING
Published at 2021 Oct 17

Đừng bắt đầu một mối quan hệ từ những tiêu cực

 • LINKEDIN
 • VIETNAMESE
 • THINKING
Published at 2021 Oct 10

A teacher advise saved my career

 • MEDIUM
 • MEMORI
Published at 2021 Sep 18

Buy a duck to get many eggs

 • MEDIUM
 • THINKING
Published at 2021 Sep 04

It's just a short story

 • MEDIUM
 • THINKING
Published at 2021 Aug 15

10 Useful Custom Hooks with Vue.js

 • MEDIUM
 • VUE
 • JAVASCRIPT
Published at 2021 Feb 22

Trở thành một hooligan, trải nghiệm đầy cám dỗ

 • HIEPSIBAOTAP
 • VIETNAMESE
 • GAME
Published at 2020 Dec 28

Samurai gourmet, uống bia buổi trưa có sao không nhỉ?

 • HIEPSIBAOTAP
 • VIETNAMESE
 • MOVIE
Published at 2020 Dec 20

Quán đầu hẻm, dưới nhà và góc đường

 • NGOCTRONGDA
 • VIETNAMESE
 • FOOD
Published at 2020 Aug 06

Tiệm điện tử chú Liêm

 • HIEPSIBAOTAP
 • VIETNAMESE
 • MEMORI
Published at 2020 Jul 23

Những đứa trẻ giữa dòng sông phố thị

 • NGOCTRONGDA
 • VIETNAMESE
 • THINKING
Published at 2020 Jun 14

Gen Z là một thế hệ hoang tưởng?

Just as an idea

Diablo 2 dưới góc nhìn tuổi 28

Will publish it soon.

Tôi chán ngấy mấy gã buôn ngọc giả lắm rồi!

Just as an idea

karrigan, nơi ngọn lửa đam mê luôn bùng cháy (Part I)

Will publish it soon.